Kyrie eleison («Señor, ten piedad»).

wwweeHelder Camara

Ikusteko begiak eta entzuteko belarriak dituen orok, ziur asko, itxaropen-zantzu argiak aurkituko ditu. Ahulak, elkartu eta bat egin ahala, konturatuko dira indartsu eta garaiezin bilakatzen direla: ez besteen eskubideak zapaltzeko, baizik eta besteei galarazteko beren oinarrizko eskubideak zapaltzea. Eskubide horiek ez dira gobernuen opariak, ez eta boteretsuen opariak ere, baizik eta Aita Jainkoaren opari bat”.

Quien tiene ojos para ver y oídos para oír

descubre seguramente

indiscutibles signos de esperanza.

Los débiles descubren que se hacen fuertes

e invencibles en la medida en que se juntan,

en que se unen:

No para pisotear los derechos de los demás,

sino para impedir que sean pisoteados

sus derechos fundamentales…,

que no son un regalo de los gobiernos,

ni de los poderosos, sino un regalo del Padre”

Deja un comentario