Lantxabe, Aieteko Auzo Elkarteak Donostiako HAPO berriari egindako proposamenak

HAPOri buruzko orokortasunak


Idazketa-talde batek plana berrikusteko oinarrizko lehen dokumentua egingo du, Plan Orokorraren Aurrerapena izenekoa, Hirigintza Jasangarriaren arloaren zuzendaritzapean. Aurrerapen horretan, Plan Orokorra egiteko erabiliko diren irizpide orokorrak jasoko dira.

Aurreikuspenen arabera, Aurrerapenaren dokumentua amaituta egongo da, eta Udalak jendaurrean jarriko du legegintzaldi hau amaitu aurretik. Udalaren webgunean argitaratuko da, eta herritarren botoak zenbatuko dira.

Ondoren, behin amaituta, Aurrerapena hurrengo legegintzaldirako geratuko da indarrean dagoena ordezkatuko duen Plan Orokorra bera egiteko.

Auzotarren iradokizunak, haien lan aktiboa, hiriaren orainari eta etorkizunari buruzko eztabaida publikorako bermerik onena izango dira.

Eta erabaki horietan ezinbestekoa da auzotarren parte-hartze aktiboa.

Hilaren 18an, Donostiako auzo-elkarteekin lehen hitzordua deitu da. Auzotarren ekarpenak izango dira Aurrerapenaren dokumentua idazteko oinarria

Plan Orokorraren araudiak
• Auzokoen aurrez aurreko bilerak
• Proposamen telematikoak (Lantxabek bere webgunea du)
• Erakusketak Topalekuan, Kultur Etxean, Katxolan, auzoko plazetan


Lantxaberen proposamenak

Araudi beraren arabera, Plan Orokorrerako ekarpenak 11 gairen inguruan egituratzen dira.

HAPOren egungo berrikuspenak gai horiek ordenatzen ditu, eta ordena horri lotzen zaizkio Lantxaberen proposamenak, 2022ko maiatzaren 11ko zuzendaritza-batzordean onartutakoak.

2008ko ekainaren 30ean, astelehena, aurreko HAPOren proiektua aurkezteko batzarra egin zen Katxola baserrian. Bilera Aiete-Miramon auzo osorako deitu zen eta Lantxabek eman zuen

Hitzordu hartan interes berezia jarri zen egiteke zeuden ekipamenduetan: Kultur Etxea, Eskola Publikoa, Anbulatorioa, Kiroldegia; mugikortasun-gaietan: bidegorriak, auzoan bizikletaren erabilera erraztuko zuen igogailu bertikala, autobus publikoak; Errondo gaineko lasterbidea; Miramongo basoa; Munto baserriaren etorkizuna; Aieteko etorbidea.
Ekipamendu horiek lortu ziren, orain buelta bat eman behar zaio eta HAPOk hiriko eremu hori biziberritzea erraztu behar du.

HAPO berrian, hasiera-hasieratik, herritarrek parte hartzeko programa bat dago: aurrez aurreko bilerak, proposamen telematikoak, erakusketak, tailerrak. Programa hori betetzea irabazi behar da.

Plan Orokorrak Donostiako eta, gure kasuan, Aieteko herritarren beharrei eta eskaerei erantzun behar die, hiriko Plan Orokor berria egiteko lanen konplexutasuna eta helburu eta interes desberdinen arteko oreka lortzeko beharra ezagutuz.

II. ZEHARKAKO GAIAK

1. gaia. Jasangarritasuna eta klima-aldaketa
Ingurumenaren aldetik iraunkorra den hazkundean oinarritutako ereduaren alde egiten dugu, eta erantzukizun horren arabera, eztabaidarako oinarrizko proposamen hauek egiten ditugu:
Miramongo basoa eta Katxola espazioa mantentzea eta garatzea: Miramongo antzokia, frontoia, baserria (ikusi 5. gaian)
Oriamendi mendia mantentzea eta garatzea (ikusi 5. gaian)
Ingurumen-ekintza Puioko parkean (ikus 5. gaian)
Naturgunearen berreskurapena eta La Cumbre hiribildua hiriarentzat (ikus 5. gaian)
Udalak konprometitutako Txanpuene parkea eraikitzea (ikusi 5. gaian)
Aieteko jauregiko lorategiak mantentzea eta garatzea
Garraio publiko eta jasangarrian: autobus sarearen hobekuntza eta Dbus zirkularra, Parrokiaren aurreko topo-geltokia, ETSk konprometitutako Aieteko igogailuak eta Errondo gaineko funikularra (ikus 6. gaia)
Auzoan konprometitutako bidegorriak amaitzea (ikusi 6. gaian)
Aiete hiribiderako pasealekua egokitzea, ad-hoc dokumentuan erakutsiko diren beharrezko desjabetzeekin.

2. gaia. Inklusibotasuna eta osasuna
Lantxabek, auzoko beste erakunde batzuekin harremanetan, bere garaian garatuko du gai hau 2
Erakunde horiek, besteak beste, honako hauek dira:
A) Emaus eta Munton duen arreta-zentroa
B) Jatorkin-Al-Nahda elkartea, magrebtarren kolektiboa Landetxe herrian (Belizalde kalea) integratzearen alde lan egiten duena.
C) Gautena (k/ Francisco López Alen, 4)

3. gaia. Ondarea
Katalogatutako hirigintza-ondarea babesteari eta babesteari dagokionez: aurreko HAPOk aukera galdu zuen Rozanesko gaztelutxoa, Munto eta Txanpueneko baserriak, Morlanseko akueduktuaren hondakinak… babesteko. Katxola, Miramongo Basoa, Muntoko museo etnografikoa, Miramongo antzokia, Miramongo Basoko antzokia eta bitxiak -garbitokia, aska-, Oriamendiko gotorlekua, lorategiak eta La Cumbre hiribildua interpretatzeko zentro gisa berresteko erronka dugu.

4. gaia. Turismoa
Lantxabek xehetasunez garatuko duen gaia da, hiriko auzo-elkarteei dagokienez

III. ESPAZIOAK

5. gaia. Ingurune naturala
Natura-ingurunea zaintzea
A) Miramongo basoa: Katxola basoa interpretatzeko gune gisa, honako hauek mantentzea eta berreraikitzea: bide asfaltatuak, ur-eroanbideak, espazio propioak (esaterako, lorategi botanikoa), pik-guneak, garbitegia eta uraskaren balioa nabarmentzea, seinaletika eta panelak eguneratzea eta zaintzea, baso-berritzeak, habiak eta babeslekuak.

B) Puioko parkea birgaitzea. 1998an, Puioko etxetzar zaharreko orube errearen gainean, Jesusen eta Mariaren Misiolari Lanaren Gogarte Etxea eraiki zen. Udal Gobernuak, Odon Elorza buru zuela, 75 urtez utzi zion lur hori Kongregazioari. Orain emakumeek hesitu egin dute, eta gai hori eztabaidatzen ari dira hiri-jabetza publikoko aditu batzuk.

C) Oriamendi mendia. Egungo HAPOn (2010), datozen urteetan kudeatu beharreko eremu naturaletako bat zen, eta Plan Berezi bat idazteko beharra zehazten zen. Konprometitutako Ingurumen Kudeaketako plana idaztea proposatu da.

D) Naturgunea eta La Cumbre hiribildua berreskuratzea hiriarentzat

E) Txanpueneko parkea: hitzartutako plana martxan jartzea proposatzen da.

6. gaia. Mugikortasuna

Garraio publikoa eta motorizatu gabeko mugikortasun-bitartekoak sustatu eta lehenetsi nahi dira, eta horretarako beharrezkoak diren neurriak proposatu.

A) Garraio publikoa sustatzea eta lehenestea.


I. Udal autobusen eta Lurraldebusen ordutegiak eta maiztasunak: haien arteko koordinazioa, geltokietako markesinak.
II. Auzoko 2 km baino gehiago zeharkatzen dituen mikrobus zirkularra
III. Errondo gainetik Anoeta aldera doan funikularra.
IV. Topo-geltokia Parrokiaren aurrean (jauregiko lorategien ertzean). -ETSren zuzendaritzarekin hitz egin genuen 2016ko otsailaren 3an, Aieteko Topalekuan, Euskal Trenbide Sarearen zuzendaritzan, Julian Ferraz ingeniaria, plangintzaren eta proiektuen zuzendaria eta Gorka Ereña komunikazio zuzendaria zeuden. Lantxabek sator geltoki honengatik egindako alegazioak entzun zituzten, eta ez zuten atzera bota epe ertainerako proposamena-.

B) Motorrik gabeko mugikortasun-bitartekoen laguntza
I. Konprometitutako bidegorrien sarea amaitzea
II. Igogailuak satorraren geltokietatik (Amara, Lugaritz) Aiete auzorantz, ETSk konprometituak

C) Plan integrala eta haren proposamenak dagokion udalaz gaindiko testuinguruan integratzea. Hiri lauarekiko lotura
I. Aieteko lotura egokia beste auzoekin eta hiri lauarekin (igogailuak eta funikularrak La Cumbre, Bera-Bera, Errondoko gaina)
II. Eta auzoko alde desberdinetatik, batez ere garraio publikoaren bidez (mikrobus zirkularra)

7. gaia – Espazio publikoa
Bere sorreratik eta oinarritik, Lantxabe hirian espazio publikoak sustatzeko lanean ari da.
HAPOk arreta jarri beharko luke

A) Miramongo basoa
B) Miramongo antzokia
C) Zientziaren museoa
D) Oriamendiko gotorlekua
E) Puioko parkea
F) Aieteko jauregiko lorategiak
G) Munto plaza eta bertako arkeologia museoa
H) La Cumbre hiribildua
I) Txanpoeneko parkea

IV. ERAIKINAK

8. gaia. Etxebizitza eta hiri-berroneratzea

Aieteko kalitateko hiri-ingurunearen plan integrala eta antolamendua.
A) Aiete hiribidea. Pasealekuaren berroneratze integrala (espaloiak, ibilgailuen eta oinezkoen trafikoa, bidegorriak). Hiriko lorategietako kartzela hormari irtenbide bat ematea, Aieteko pasealekua emakumeentzako puntu beltz bihur dadin.
B) Bera Beran udal-konpromisoak betetzea
C) Marañon doktorearen pasealekuaren erreforma integrala
D) Jesuitinen korapiloa eta Oriamendi eta Errondo gaineko pasealekuekin bat egiten duen gunea oinezkoentzat hobetzea.
E) Aieteko pasealekuan Mendialai kaleko hiribilduek ebakitako espazioa berreskuratzea.
F) Aieteko pasealekuan Mendialai kaleko hiribilduak inguratzen dituen bidegorria amaitzea.
G) Zuhaitzak inaustea eta pasealekuetako argiztapen egokia

9. gaia. Jarduera ekonomikoak
Garatzeko zain
Hirian dagoen eskaerari erantzuteko beharrezkoak diren bizitegi-garapenen eta jarduera ekonomikoen aurreikuspena.
Aurreko helburuekin bat datorren kalitateko hiri-ingurunea antolatzea, lurzoruaren erabilera eta aprobetxamendua optimizatzeko; urbanizazio-prozesuak minimizatzea; gizarte- eta funtzio-aldetik askotarikoa eta mistoa den hiri-ingurunea eraikitzea; eta abar.

10. gaia. Ekipamenduak
A) Goi-bilerako jauregia eta lorategiak erabilera publikorako berreskuratzea
B) Katxola, Miramongo Basoa interpretatzeko zentroa.
C) Katxola baserriko eta Munto plazako espazio museografikoak aberastea.
D) Auzoko eskoletarako eta bertako kirol- eta jolas-espazioetarako sarbideak
E) Kirol-zelaia eta Jolastokiko plaza publikoa (kantxa eta bolatokia estaltzea)
F) Karpak auzoko plaza publikoetan (Etxadi, Hiru Damatxo…)
G) Miramongo pilotalekuaren mantentze-lanak
H) Miramongo antzokia eguneratzea, haren erabilgarritasuna antolatzea

OHARRA.- egungo korporazioak legealdi hau amaituko du hainbat agertoki eta aukera bilduko dituen dokumentu batekin, jendaurrean ikusgai jar dadin eta 2023ko hauteskundeetatik ateratzen den hurrengo korporazioak amaitu dezan dokumentu hori. Udalbatza horrek berretsiko du Plangintzako Irizpide Helburu eta Irizpide Orokorren Dokumentua, zeinaren arabera HAPO berria idatzi behar baita hasierako onarpenerako. Epeak aurreikusitakoaren arabera garatzen badira, hasierako onarpena 2024aren amaieran edo 2025aren hasieran egin ahal izango da. Horrekin batera, dagozkion txostenak eta parte hartzeko prozesuak aurkeztu beharko dira, legeriak ezartzen duen bezala. Horrela, 2025eko amaierarako behin betiko onartuta egon liteke. Beraz, gutxi gorabehera lau eta bost urte bitartean iraungo duen prozesua da.

Deja un comentario