Sektore publikoa, demokraziaren berme

Atzokoa ez zen beste greba bat izan. Atzo sektore publiko osoak modu bateratuan eta sindikatu gehienen adostasunarekin bideraturiko greba izan zen, hezkuntzarena, Osakidetzarena, gizarte zerbitzuena, justiziarena, udalena, aldundiena, patronatu eta enpresa publikoena… Jarritako oztopo eta neurri gabeko zerbitzu minimoen gainetik, sektore publikoan lan egiten dugun milaka langile izan ginen kalera atera ginenok, jokoan duguna gure lan baldintzak baino askoz ere gehiago baita.

Gure eguneroko bizitzan askotan ohartzen ez bagara ere, sektore publikoa da herritarroi aitortzen zaizkigun oinarrizko eskubideak bermatzeko tresna nagusia. Izan ere, herritarron eskubideak administrazioaren betebeharrak bihurtzen dira sistema demokratikoetan. Eskubiderik gabe ez dago demokraziarik. Hortik datorkio izaera estrategikoa sektore publikoari.

Enplegu publikoaren egoera penagarri hau erabaki politikoen ondorio zuzena da; hortaz, konponbideek ere erabaki politikoetatik etorri behar dute. Azken hamarkada honetan nagusi izan diren PP, PSOE eta PNV alderdiek gure eskubideen berme unibertsala ziurtatzen duen zerbitzu publikoaren aurkako etengabeko murrizketa eta prekarizazio neurriak hartu dituzte. Milaka interinoen egoera irregularra mantentzeaz gain, pribatizazioak areagotu dituzte, zaintza lanekin negozio egiteraino, lanpostu publikoak amortizatu eta subkontratazioa indartu dute, askotan bere inguruko enpresen mesedetan. Eta hau guztia zerbitzu publikoen kalitatearen galerarako, hau da, pertsona guztion oinarrizko eskubide sozial, zibil eta politikoen kalterako. Demokraziaren kalterako.

Horregatik, atzo greba egin genuen, abusuzko bitartekotasunaren aurka, enplegua kontsolidatzearen eta zerbitzu publikoen alde, kapitalak bultzatu nahi duen «normaltasun berria» ez dugula nahi ozenki aldarrikatuz. Gure borroka demokraziaren kalitatea bermatuko duen zerbitzu publikoak indartzearen aldekoa da eta izango da. Eutsi diezaiogun erronkari!

Traducido por Lantxabe

El sector público, garantía de la democracia

La de ayer no fue otra huelga. Ayer fue una huelga de todo el sector público de forma conjunta y con el consenso de la mayoría de los sindicatos, de la educación, de Osakidetza, de los servicios sociales, de la justicia, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de patronos y empresas públicas por encima de los mínimos obstáculos y servicios sin medida seguidos, fuimos miles de trabajadores que trabajamos en el sector público los que salimos a la calle, porque lo que nos jugamos es mucho más que nuestras condiciones laborales.

Aunque no nos demos cuenta muchas veces en nuestra vida cotidiana, el sector público es la principal herramienta para garantizar los derechos fundamentales que se nos reconocen a los ciudadanos. Porque los derechos de los ciudadanos se convierten en deberes de la administración en los sistemas democráticos. Sin derechos no hay democracia. De ahí su carácter estratégico al sector público.

Esta penosa situación del empleo público es consecuencia directa de las decisiones políticas, por lo que las soluciones también deben venir de las decisiones políticas. Los partidos PP, PSOE y PNV que han dominado esta última década han adoptado continuas medidas de recorte y precarización contra el servicio público que asegura la garantía universal de nuestros derechos. Además de mantener la situación irregular de miles de interinos, han intensificado las privatizaciones, hasta el punto de hacer negocio con labores de vigilancia, han amortizado puestos públicos y han reforzado la subcontratación, muchas veces en beneficio de empresas de su entorno. Y todo esto para la pérdida de calidad de los servicios públicos, es decir, en detrimento de los derechos sociales, civiles y políticos básicos de todas las personas. En detrimento de la democracia.

Por eso ayer hicimos huelga, en contra de la interinidad abusiva, por la consolación del empleo y los servicios públicos, proclamando en voz alta que no queremos la «nueva normalidad» que quiere impulsar el capital. Nuestra lucha es y será a favor de reforzar los servicios públicos que garanticen la calidad de la democracia. ¡Resistamos el reto!

Deja un comentario